Geschiedenis

De Rollecate tuin kent een rijke historie. Lees hier meer over deze prachtige tuin & ontmoetingsplaats met historische bomen en planten en de geschiedenis van Rollecate & het Rollecate Kwartier.

Rollecate

De Rollecate Tuin

Rollecate in tijdsperspectief
De landbouwhuishoudschool Nieuw-Rollecate aan de Tesschenmacherstraat werd in 1930 gesticht en is voortgekomen uit de eerste Rijkslandbouwhuishoudschool: de Rollecate die in 1913 in Den Hulst (het huidige Nieuwleusen, onderdeel van de gemeente Dalfsen) van start ging. Het gebouw Nieuw-Rollecate werd destijds gebouwd aan de buitenkant van de 'voorstad' van Deventer zodat een uitbreiding van de school en tuin mogelijk was. Het schoolgebouw kent de stijlvolle kenmerken van de jaren-dertig-bouw en vormt een geheel met de woningen in de omgeving. Niet alleen qua bouwstijl is zij onlosmakelijk met de omgeving verbonden, de school kende van oorsprong ook een buurtfunctie. Ten tijde van de landbouwhuishoudschool kochten omwonenden hun bloemen uit de Rollecatetuin en eens in de week was het mogelijk de door de leerlingen bereide gerechten te gebruiken.

Achtergrond school en tuin
In landbouwkringen maakte men zich in het begin van de 20ste eeuw bezorgd dat de ontwikkeling van de plattelandsmeisjes bij die van de jongens achter zou blijven. De echtgenotes in spé, konden een rem zijn voor de vooruitgang van het bedrijf. Men zou misschien gaan neerzien op het boerenbedrijf. Vanuit deze optiek startte Rollecate als een school waar meisjes een voortgezette opleiding tot lerares landbouwhuishoudkunde konden volgen en dit - op hun beurt - konden doorgeven aan de leerlingen op het platteland. Het vakkenpakket was breed, van koken en wassen, gezondheidsleer en onderwijzen tot plant- en natuurkunde. In de tuin rond de school vonden de praktijklessen plaats. De tuin van Rollecate, een assortimentstuin, was bedoeld ter herkenning en het leren onderhouden van bomen, struiken en planten. Van iedere soort was slechts één exemplaar geplant met de opmerking dat iedere plant of boom verschillende soorten kent met specifieke kenmerken. Een aantal van deze bomen staat nog steeds in de Rollecatetuin, waarvan er enkele zelfs als beschermwaardig zijn aangetekend door de Bomenstichting. Overigens hoorden ook het gedeelte van de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis tussen de Fesevurstraat en de Tesschenmacherstraat bij de schooltuin. Ook de voormalige tuinmanswoning (Tesschenmacherstraat 11), de kas, moestuingedeelte en het groene gebouwtje hoorden oorspronkelijk bij de schooltuin. De gemeente heeft echter een deel van de tuin tijdelijk aan het ziekenhuis in bruikleen gegeven als parkeerplaats. De tuinmanswoning wordt verhuurd, en het gedeelte bij de kas is tijdelijk in gebruik als moestuin, waar nog een aantal fruitbomen staat.

Van school naar ateliergebouw naar vernieuwend zorgconcept
In 1996 kwam het gebouw leeg te staan, nadat de latere opleidingen Toegepaste Huishoudwetenschappen en Milieukunde waren verplaatst naar de Hogeschool IJsselland, de latere Saxion Hogeschool in Deventer. De gemeente had al een sloopvergunning verleend, maar mede onder druk van SRB is de sloop voorkomen en zijn in het gebouw ateliers gevestigd. In eerste instantie was de atelierfunctie bedoeld voor vijf jaren, maar het gebouw werd ruim tien jaar gebruikt door de kunstenaars. In 2012 is het gebouw door Gemeente Deventer te koop gezet en in 2015 herontwikkeld van ateliergebouw tot onderscheidend zorgconcept ‘Nieuw Rollecate’.

Van schooltuin naar buurttuin
Ongeveer gelijktijdig met de nieuwe functies van het gebouw is de schooltuin open gesteld voor de buurt. Begin jaren negentig was de ziekenhuisbuurt vergrijsd. Langzamerhand zijn er steeds meer jonge gezinnen in de buurt komen wonen. In die tijd waren er echter vrijwel geen speelplekken voor kinderen. Op initiatief van bewoners heeft de gemeente in 1995 een deel van de tuin van Rollecate ter beschikking gesteld aan de buurt. Met behulp van financiële ondersteuning vanuit de wijkaanpak en veel zelfwerkzaamheid van de buurt zijn er speeltoestellen in de tuin geplaatst. Rond die tijd hebben buurtbewoners ook Stichting Rollecate Beheer opgericht die het onderhoud en beheer van de tuin heeft overgenomen van de gemeente. Dit is schriftelijk bevestigd door de gemeente op 8 januari 1996. Op dit moment verzorgen de buurtbewoners ook de controle van de speeltoestellen. De SRB krijgt hiervoor jaarlijks een vergoeding van de gemeente.

Huidige tuin
In de directe woonomgeving heeft de Rollecatetuin een belangrijke buurtfunctie door zijn speelplek en groene ontmoetingsplek voor de hele buurt. In de tuin staan diverse waardevolle bomen met uitstraling naar de buurt. Voor kinderen staan er in de tuin diverse voorzieningen: een tafeltennistafel, drie keien, een glijbaan, twee schommels, een kunstgras voetbalveld met doelen en een basketbalgedeelte. Verder is er een jeu-de-boulesbaan, meerdere zitbanken en picknick tafels. De Rollecate tuin- & speelvoorzieningen worden onderhouden door Stichting Rollecate Beheer met behulp van buurtbewoners.

Terug

Bestuur Stichting Rollecate

Stichting Rollecate bestaat uit een grote groep enthousiaste buurt bewoners. Naast het dagelijks bestuur, zijn we actief met werkgroepen op de verschillende thema's (Rollecate Tuin, Veiligheid, Duurzaamheid, Verkeer, Activiteiten, Zorg & Welzijn). Geïnteresseerd in deelname in het bestuur of een van de werkgroepen? Neem dat gerust contact op.

Henk Schepers

Henk Schepers

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Wouter Schoneveld

Wouter Schoneveld

Dagelijks bestuur

Secretaris, Penningmeester

Gert-Jan Wassink

Gert-Jan Wassink

Algemeen bestuurslid

Rollecate Tuin & VeiligheidVacature

Ellen Geerdink

Algemeen bestuurslid

Activiteiten, Zorg & Welzijn

Bart Brummel

Bart Brummel

Algemeen bestuurslid

Duurzaamheid

Akko Rattink

Akko Rattink

Algemeen bestuurslid

Verkeer

Stefan de Graaf

Stefan de Graaf

Algemeen bestuurslid
Lees meer over onze aanpak

Stichting Rollecate: Aanpak

Stichting Rollecate focust op zes themas bestuurd vanuit een bestuur en werkgroepen, bestaande uit bewoners van het Rollecate Kwartier. Download hieronder onze aanpak.

Bekijk plan (.pdf)

Activiteiten kalender

Bekijk het actuele overzicht van geplande buurtactiviteiten via de onderstaande link.
Op de hoogte blijven via e-mail?
Meld je direct aan als abonnee.

Activiteiten kalender

Overzicht werkgroepen

Deelnemen in een van de werkgroepen? Weten wie bij jou in de staat al actief is? Onderstaand vind je een actueel overzicht van de deelnemers per werkgroep.

Overzicht werkgroepleden (.pdf)

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op onze nieuwspagina

Laatste nieuws