Steun Stichting Rollecate

Stichting Rollecate is voor & door bewoners van het Rollecate Kwartier en kan niet bestaan zonder jouw bijdrage en betrokkenheid. Meld je aan als abonnee/donateur via onderstaande opties.

De donateursgelden gebruiken we voor buurtactiviteiten, het behoud en beheer van de Rollecate Tuin en initiatieven voor vergroten leefbaarheid van de Rollecate buurt.

Abonnee

0/jaar

Ontvang de Stichting Rollecate e-mail nieuwsbrief en blijf op de hoogte van geplande buurt activiteiten.


Aanmelden

Abonnee / Donateur

10/jaar

Steun Stichting Rollecate, ontvang de e-mail nieuwsbrief en blijf op de hoogte van geplande buurt activiteiten.


Aanmelden

Sponsor

249/jaar

Steun Stichting Rollecate. Wordt sponsor. Graag bespreken we de samenwerkings- en advertentie mogelijkheden voor uw bedrijf.

Aanmelden

Onze focus voor de buurt

Stichting Rollecate bestaat uit een grote groep enthousiaste buurt bewoners, actief vanuit werkgroepen op onderstaande thema's.

Rollecate Tuin

De Rollecate Tuin heeft een belangrijke functie als speelplek en groene ontmoetingsplek voor de hele buurt. In de tuin staan diverse waardevolle bomen met uitstraling naar de buurt. Stichting Rollecate is voor behoud en onderhoud van deze bijzondere tuin. Lees meer

Duurzaamheid

Samen werken aan verduurzaming en vergroening van de wijk, voor klimaat en welzijn. We richten ons op energie besparing & -transitie, verbeteren van de luchtkwaliteit, biodiversiteit & groene wijk, tegengaan van wateroverlast en hittestress, etc.
Lees meer

Veiligheid

Een veilige buurt realiseren we door actieve buurtpreventie (via duidelijke afspraken, de BuurtApp en in samenwerking met de Wijkagent), verbeteren van openbare verlichting en inbraakpreventie en stimuleren oplettendheid in de buurt.
Lees meer

Activiteiten

Verbinding en plezier in de straat, door het organiseren van verschillende activiteiten gedurende het jaar. Van jaarlijkse zomer BBQ, tot burendagen voor jong en oud, Sint Maarten-, Paas- en nieuwjaarsdag activiteiten.
Bekijk activiteiten kalender

Zorg & Welzijn

Met plezier verblijven in het Rollecate Kwartier. Ontmoeten, zorg voor elkaar, bewegen en leren in de straat, een schone en nette straat, zonder overlast zijn belangrijke waarden waarop wij focussen.
Lees meer

Verkeer

De werkgroep verkeer richt zich op verschillende speerpunten: vergroten van de verkeersveiligheid, incl. slimme verkeerscirculatie, het verminderen van het aantal auto’s in de straat en het verbeteren van het bewustzijn voor parkeren. Lees meer
Lees meer over de laatste ontwikkelingen op onze nieuwspagina

Laatste nieuwsStichting Rollecate Beheer werkt samen met:

Gemeente Deventer    Gemeente Deventer    Gemeente Deventer    Gemeente Deventer    Gemeente Deventer    Gemeente Deventer    Gemeente Deventer