Nieuw bestuur

Stichting Rollecate Beheer

#

Nieuw bestuur voor SRB

De Stichting Rollecate Beheer (SRB) en het buurtinitiatief ‘Bewegingindestraat’ bundelen hun krachten. Naar aanleiding van de oproep dit voorjaar, gaat een enthousiaste groep buurtbewoners zich inzetten voor het behartigen van buurtbelangen op het gebied van Duurzaamheid, Verkeer, Activiteiten, Zorg & Welzijn, Veiligheid en in het bijzonder de Rollecate Tuin.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Henk Schepers - Voorzitter
Wouter Schoneveld - Secretaris & Penningmeester
Gert Jan Wassink - Rollecate Tuin & Veiligheid
Ellen Geertdink - Activiteiten, Zorg & Welzijn
Bart Brummel - Duurzaamheid
Akko Rattink - Verkeer
Stefan de Graaf - Algemeen bestuurslid

Lees hier meer over de historie van Stichting Rollecate, de Rollecate Tuin en het nieuwe bestuur.

Dank aan de inzet van het voormalige bestuur

Na jarenlang actief te zijn geweest als bestuurslid geven Fenna van Koningsveld, Jeroen Berning en Eric de Haan het stokje doorgeven aan andere buurtbewoners. Heel veel dank namens alle bewoners in het Rollecate Kwartier, voor jullie inzet in de afgelopen decennia en alles dat jullie hebben gerealiseerd voor de buurt, met de Rollecate Tuin.

Terug